Contributiebedragen

CONTRIBUTIEBEDRAGEN per 1-1-2019

Senioren 18 jaar en ouder 105,00
Senioren Overdag 80,00
Jeugd (exclusief lessen) t/m 16 jaar 50,00
Jeugd (exclusief lessen) t/m 17 jaar 65,00
Slapend lidmaatschap 20,00
Afkoop bardienst 75,00
Tennislessen jeugd (groepsverband) 55,00


Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar.
Peildatum leeftijd is 1 januari. Leeftijd op 1 januari geldt voor het hele kalenderjaar.

Lidmaatschappen
Tennisclub Ursem kent de volgende soorten lidmaatschappen die lopen van 1 januari tot 31 december en automatisch worden verlengd. In verband met de afdracht van de bondscontributie aan de KNLTB in het vroege voorjaar, dient het opzeggen van het lidmaatschap voor 1 december plaats te vinden.

Senioren 18 jaar en ouder - lidmaatschap
Dit is het gewone fulltime lidmaatschap.

Senioren Overdag - lidmaatschap
Met dit lidmaatschap kun je alleen maandag t/m vrijdag tot 16.00 uur tennissen. Je bent uitgesloten van de interne clubcompetitie, maar wel volledig KNLTB-lid.

Jeugd - lidmaatschap
Tot het kalenderjaar waarin je 18 wordt, ben je jeugdlid. Jeugdleden tot 10 jaar hebben speelrecht tot 18.00 uur, vanaf 10 jaar tot 19.00 uur. Daarna alleen als de baan vrij is. Vanaf het kalenderjaar dat je 16 wordt, heb je senior speelrecht.

Slapend lid - lidmaatschap
Mocht je om bepaalde reden gedurende langere tijd niet in staat zijn om te tennissen doorblessures, zwangerschap of ziekte, dan kan je het lidmaatschap omzetten tot een slapend lidmaatschap.Van slapend lid weer actief lid worden, kan met ingang van iedere eerste van de maand. De contributie wordt ook dan pro rata berekend.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 502 2497

TC Ursem

Middengouw 2
1645 PN Ursem

KVK-nummer

40634216