Contributiebedragen

CONTRIBUTIEBEDRAGEN per 1-1-2019

Senioren 18 jaar en ouder                        € 105,00

Senioren 65+                                               €   80,00

Jeugd (exclusief lessen) t/m 16 jaar          50,00

Jeugd (exclusief lessen) t/m 17 jaar          65,00

Slapend lidmaatschap                                  20,00

Afkoop bardienst                                        €   75,00

Toeslag bij niet automatische incasso     €     5,00

Tennislessen jeugd (groepsverband)          55,00

 

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar.

Peildatum leeftijd is 1 januari. Leeftijd op 1 januari geldt voor het hele kalenderjaar.

 

Senioren met een 65+ lidmaatschap mogen alleen overdag op de banen spelen

 

Lidmaatschappen

Tennisclub Ursem kent de volgende soorten lidmaatschappen die lopen van 1 januari tot 31 december. In verband met de afdracht van de bondscontributie aan de KNLTB in het vroege voorjaar, dient het opzeggen van het lidmaatschap voor 1 december plaats te vinden.

 

Seniorlidmaatschap Dit is het “gewone” lidmaatschap.

 

Senior 65+ lidmaatschap In het kalenderjaar dat men 65 jaar wordt, kan men er voor kiezen om 65+ lid te worden. Hiermee kan je alleen maandag t/m vrijdag tot 16.00 uur tennissen. Je bent uitgesloten van de interne clubcompetitie, maar wel volledig KNLTB-lid. 65+ leden hoeven geen bardienst te draaien.

 

Jeugd Tot het kalenderjaar waarin je 18 wordt, ben je jeugdlid. Jeugdleden tot 10 jaar hebben speelrecht tot 18.00 uur, vanaf 10 jaar tot 19.00 uur. Daarna alleen als de baan vrij is. Vanaf het kalenderjaar dat je 16 wordt, heb je senior speelrecht.

 

Slapend lidmaatschap

Mocht je om bepaalde reden gedurende langere tijd niet in staat zijn om te tennissen doorblessures, zwangerschap of ziekte, dan kan je het lidmaatschap omzetten tot een slapend lidmaatschap.Van slapend lid weer actief lid worden, kan met ingang van iedere eerste van de maand. De contributie wordt ook dan pro rata berekend.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 502 2497

TC Ursem

Middengouw 2
1645 PN Ursem