Baanreglement

Baanreglement

Algemeen

Tennisclub Ursem verwacht van al haar leden op en buiten de baan een sportieve mentaliteit.  Ieder lid wordt geacht het baanreglement na te leven. Situaties waarin niet is voorzien kunnen in onderling overleg worden opgelost. Hierbij vertrouwt het bestuur op de sportieve mentaliteit van haar leden. Het bestuur is zonodig gerechtigd om aanvullende bepalingen vast te stellen of sancties te treffen bij het niet naleven van dit reglement.

Baangebruik

Van alle spelers wordt verwacht dat zij de basisregels van het tennis kennen. Voor beginnende tennisspelers is het nemen van tennislessen verplicht.

De banen mogen alleen worden betreden met tenniskleding en geschikte tennisschoenen.  Als de banen bespeelbaar zijn, kan tijdens het hele jaar vrij worden getennist, behalve bij competitie, clubwedstrijden, training of andere, door het bestuur erkende activiteiten of evenementen. Een en ander wordt kenbaar gemaakt via de website, mailings, Facebook of het mededelingenbord aan de kantine.

Speelgerechtigd zijn de leden die in het bezit zijn van een geldige KNLTB spelerspas. Met de spelerspas heb je als lid toegang tot de hal van het clubgebouw. Hier kan je via het afhangbord een baan reserveren.  De tijd voor een enkelspel is 30 minuten en voor een dubbelspel 45 minuten. Het reserveren van de baan dient persoonlijk te gebeuren. Bij wachttijden is het de bedoeling dat je op het park aanwezig blijft. Een instructie voor het afhangbord vindt je in de hal.

Jeugdleden

Jeugdleden hebben op alle dagen speelrecht toto 18 uur; vnaf 10 jaar tot 19 uur. Wanneer er door seniorleden geen aanspraak op de banen gemaakt wordt, mag een jeugdlid ook na 19 uur van de banen gebruik maken. Na 18/19 uur is een senorlid gerechtigd de speeltijd van een jeugdlid op elk gewenst moment te onderbreken. Jeugdleden hebben in het kalenderjaar dat ze 16 jaar worden seniorspeelrecht.

60+ leden

60+ leden hebben speelrecht van maandag t/m vrijdag tot 16 uur. Zij zijn uigesloten van deelname aan de interne clubcompetitie en andere activiteiten die 's avonds plaatsvinden.

Speeltijden

Er kan het hele jaar getennist worden. De banen zijn dagelijks open van zonsopgang tot 23 uur. Als het noodzakelijk is, wordt onderhoud gepleegd aan de banen. Op verzoek van de betreffende functionaris moeten de banen onmiddelijk vrij worden gemaakt.

De banen mogen niet gebruikt worden als er sneeuw ligt. Ook is het bij opdooi (dooi na vorstperiode) niet mogelijk om te tennissen. Dit kan namelijk schade aan de banen veroorzaken.

Introducés

Ieder lid heeft recht om drie keer per jaar een gastspeler te introduceren. Introducékaarten kosten € 5,00 en zijn te verkrijgen bij een van de bestuursleden. De introducékaart is één dag geldig en kan voor die dag gebruikt worden als spelerspas. Het baanreglement is ook op de gastspeler van toepassing. Gastspelers mogen niet meer dan 3 keer per jaar worden geïntroduceerd.

 

Bardienst

Ieder lid, dat niet actief is in een commissie, wordt één of twee keer per jaar ingedeeld voor het draaien van een bardienst. Deze bardienst kan aan het begin van het jaar worden afgekocht voor € 75,-. Bardiensten mogen onderling geruild worden. Als een lid voor een bardienst is ingedeeld en afwezig blijft zonder een vervanger te regelen, wordt hiervoor een boete berekend van € 75,- per keer.

 

Het clubhuis is geopend op dinsdag- en donderdagavond en tijdens activiteiten zoals toernooien, onderlinge competitie, racketavond, KNLTB competitiedagen.

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 502 2497

TC Ursem

Middengouw 2
1645 PN Ursem

KVK-nummer

40634216